Dilmah Seasonal Flush – sällsynta teer med säsongsbetonad karaktär

“Seasonal Flush” är ett mycket sällsynt och unikt typ av te. Teet uppstår genom klimatfenomen där vind, sol och jordmån i perfekt harmoni skapar förutsättningar som är gynnsamma för att få fram just den här typen av te. Torra vindar sveper över dal och dalgång på teplantagen och kyliga nätter efterföljs av ljusa, torra dagar. I sällsynta fall kommer det en regndusch någon gång på eftermiddagen. Vid detta väderfenomen blir smaken i bladen koncentrerad eftersom teplantan utsätts för hög stress och förbereder sig för torka. De tio dagar i januari som föregår skörden visar en temperaturväxling på 24° C dagtid och 8° C nattetid.

Kombinationen av alla dessa element ger den perfekta förutsättningen för att producera ett te med denna specifika “säsongsbetonade karaktär”.

“Congratulations - I am very, very impressed by this green tea - if I tasted it blind, I would have thought it to be a top end Japanese green tea in the semi Gyokuro style! Wow!“

Edwin Soon: Oenolog och författare till boken ‘The Dilmah Way of Tea’