Te genom fem sinnen

Te genom fem sinnen

I hjärtat av Dilmah ligger tanken att ett fint te är en form av nöje som ska upplevas. "Te genom fem sinnen" är en innovation för att skapa en förståelse för mångsidigheten i te och hur ett te kan tilltala alla våra fem sinnen – känsel, doft, syn, hörsel och smak. När det gäller ett riktigt fint kvalitetste ligger sofistikeringen bortom att uppskatta ett te genom munnen, ögat och näsan. Vi på Dilmah vill även visa på att det fjärde sinnet, känslan, är viktigt. Det kan visa sig genom tebladets konsistens, vilket kan avslöja ett tes personlighet, liksom dess arom eller utseende. I den femte bemärkelsen vill vi lägga in stillheten i te, som upplevs genom hörseln. På samma sätt som en smak på tungan kan förhöja ett sinne är också förhållandet mellan smak, arom och ljud vackert i sin harmoni.

“Our adventure in the School of Tea is about extending the 3 senses that have been the basis of appreciation over the last 5000 years. The two additional senses concern the sense of touch and sense of sound. It consists of matching the elegance, character & personality of each tea with a similar or equivalent harmonious match in sound”

- Dilhan C. Fernando, son till Dilmahs Grundare Merrill J. Fernando